Годовой отчет -2018 г.

Отчет 3 квартал 2018 г.

Отчет 2 квартал 2018 г.

Отчет 1 квартал 2018 г.

Годовой отчет -2017 г.

2017 yil 6 oylik  moliyaviy xo’jalik faoliyati  samaradorligini muhim ko’rsatkichlari

Отчет 1 квартал 2017 г.

2016 yil moliyaviy xo’jalik faoliyati yakunlari yuzasidan xalqaro moliyaviy hisobot

Отчет 3 квартал 2016 г.

Отчет 2 квартал 2016 г.

Отчет 1 квартал 2016 г.

2015 yil moliyaviy xo’jalik faoliyati yakunlari yuzasidan buxgalteriya balansi va moliyaviy natijalar 

Отчет 3 квартал 2015 г.

Отчет 2 квартал 2015 г.

Отчет 1 квартал 2015 г.

Годовой отчет -2014 г.