«SIRDARYO HETK» AJ

2017 йил учун

БИЗНЕС — РЕЖА

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 1999 йил 26 ноябрдаги «Корхоналарни чет эл инвесторларини жалб килган холда давлат тасарруфидан чикариш ва хусусийлаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 5110 сонли, 2001 йил 9 мартдаги «2001-2002 йилларда хорижий инвесторларни жалб этган холда корхоналарни давлат тасарруфидан чикариш ва хусусийлаштириш бўйича келгусидаги чора-тадбирлар тўғрисида»ги 119-сонли карорлари, Давлат мулкини бошкариш ва тадбиркорликни куллаб кувватлаш Сирдарё вилоят бошкармасининг 2002 йил 15 майдаги 40-АК-сонли буйругига асосан «Сирдарё электр тармоклари» шуъба корхонаси «Сирдарё электр тармоклари» очик акциядорлик жамиятига айлантирилди.

Корхона Устав жамгармаси  2016 йил 1 январ ҳолатига 24 718 744 754 сўмни такшкил қилмоқда.

Мазкур Бизнес режа ациядорлик жамиятининг хусусийлаштирилгандан кейинги даврда ва келгусида ривожлантиришнинг асосий курсаткичларини белгилаш учун ишлаб чикилди.

Бизнес режада жамиятнинг 2017 йил учун вазифа ва истикбол курсаткичлари, корхонани ривожлантиришнинг стратегик йуналишлари аниклаб берилди.

Скачать Бизнес-план-за 2019г.

Скачать Бизнес-план-за 2017г.

Скачать Бизнес-план-за 2016г.

Скачать Бизнес-план -за 2015г.